Lees verder
De sessie 'Effectmeeting hoognodig' uit het project meervoudig verantwoorden kon rekenen op veel belangstelling tijdens het Bibliotheekcongres op 14 maart.

De zaal was meer dan vol. Edwin van der Zalm (projectleider bij Vereniging van Openbare Bibliotheken), Lianne Peters (moderator), Lies Pannevis (Bibliotheek Eemland) en Sanne Gras (Stadkamer Zwolle) gingen in op het zichtbaar maken van de waarde van bibliotheken.

Meervoudig verantwoorden

Projectleider Edwin van der Zalm introduceerde in rap tempo de terminologie uit het project bij de deelnemers. Hij hield de groep voor dat dit project ons leert dat je soms beter in kleine projecten kunt pionieren met effectmeting.

Vervolgens zijn de deelnemers aan de sessie aan de slag gegaan met de toepassing van effectmeting op twee voorbeelden uit de praktijk:

  • De Stadkamer Zwolle met een project rond erfgoed in Zwolle voor de jeugd, gebruikmakend van Minecraft;
  • en de Bibliotheek Eemland met een activiteit waarbij groep 6 van basisscholen de bibliotheek bezoekt.

In minder dan een kwartier wisten de deelnemers voor deze activiteiten de eerste stappen te zetten voor het meten van de effecten ervan.
Bekijk de presentatie ‘Het effect van je werk: zichtbaar maken van de waarde van bibliotheken’.

Proeftuinen

De deelsessie leidde tot extra belangstelling voor de proeftuinen. In proeftuinen onderzoeken bibliotheken hoe ze tot betere en nieuwe effectmeting kunnen komen.

Meer informatie op Bedrijfsvoering | Meervoudig verantwoorden.