Lees verder
Op dinsdag 27 februari kwam voor het eerst een werkgroep bij elkaar om voorstellen uit te werken voor de gezamenlijk onderhandelingen die moeten leiden tot de totstandkoming van een gezamenlijk cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. 

Werkgroepen

HR-professionals en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit beide branches nemen deel in deze werkgroepen. Er zijn acht werkgroepen bestaande uit:

  • 1 vertegenwoordiger van de werkgevers vanuit Cultuurconnectie;
  • 1 vertegenwoordiger van de werkgevers vanuit de VOB;
  • 1 vertegenwoordiger namens de vakbonden vanuit OB;
  • 1 vertegenwoordiger namens de vakbonden vanuit KE;
  • 1 HR-functionaris uit de branche OB (kan ook iemand uit multifunctionele organisatie zijn);
  • 1 HR-functionaris uit de branche KE (kan ook iemand uit multifunctionele organisatie zijn).

Wie er aan de werkgroepen deelnemen, wanneer ze bij elkaar komen en welke onderwerpen ze behandelen vindt u op onze pagina Werkgeverszaken | Vernieuwing cao.

Modernisering

Onze leden hebben hun behoefte geuit om de cao te moderniseren. Hierbij denken we aan een andere opzet, ander taalgebruik en een cao die ook aantrekkelijk is voor nieuwe werknemers. Beide cao-tafels hebben ervoor gekozen gezamenlijk een geheel nieuwe cao te schrijven. Door los van de oude teksten te gaan bouwen aan een nieuwe cao is deze moderniseringsslag gemakkelijker te bereiken.

Gezamenlijke cao

Sociale partners Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie gaan de komende periode hard aan het werk om te komen tot één gezamenlijke cao. De twee cao-tafels hebben zich ten doel gesteld om op 1 juli 2019 de nieuwe cao in te kunnen voeren.

Lees meer over het ‘Traject gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie start’.