Lees verder
Op 29 januari vond het eerste gezamenlijke overleg van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) en Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) in 2019 plaats.

Zij onderhandelen samen over de nieuwe gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.

Cao-overleg

Bij aanvang van het overleg brachten partijen elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen van de afgelopen periode en het achterbanoverleg. Conclusie is dat de achterbannen in het algemeen welwillend staan tegenover één cao voor de Openbare Bibliotheken en de Kunsteducatie.

Tijdens het cao-overleg komen onder andere vergoedingen en toeslagen, de jaarurensystematiek en de gedragscode aan de orde. De cao begint vorm te krijgen. Met andere thema’s zijn werkgroepen bezig met tekstvoorstellen of nader onderzoek. Deze acties worden gezamenlijk en in goede harmonie door werkgevers- en werknemerspartijen opgepakt. Het volgende overleg is op 21 februari.

Ontvangst

Hilda Vliegenthart (directeur-bestuurder Nieuwe Nobelaer) zorgde voor een zeer gastvrij ontvangst van de cao-partijen in Etten-Leur. Nieuwe Nobelaer is een cultuurcentrum met; bibliotheek, centrum voor de kunsten, speel-o-theek, poppodium, evenementen en een middelgroot theater.
Na het verhaal van Hilda over het verleden en de toekomst van de Nieuwe Nobelaer, vertellen Ida Antonisse (OR-voorzitter) en Steffi van Peperstraten (senior bibliotheekmedewerker) over hun ervaringen met het werken in een multifunctionele organisatie zoals de Nieuwe Nobelaer. Zij zijn allen trots op wat zij als gecombineerde instelling te bieden hebben.