Lees verder
Op 1 januari 2015 zijn vier organisaties uit de bibliotheekwereld samen gegaan als Koninklijke Bibliotheek (KB). Dat zijn het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), de Stichting Bibliotheek.nl (BNL), de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL) en de bestaande KB.

De nieuwe Bibliotheekwet markeert een nieuw hoofdstuk in de wereld van de (openbare) bibliotheken en voor de KB.

Wsob

De Eerste Kamer heeft 18 november 2014 het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg de bibliotheekwet, aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 is deze van kracht. De nieuwe bibliotheekwet sluit aan bij de veranderingen in de samenleving en bij de digitale ontwikkelingen in de bibliotheeksector.

Taken

Op grond van deze wet worden de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting Bibliotheek.nl (BNL) per 1 januari 2015 overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) en worden de medewerkers KB-collega’s. Het doel van deze integratie is de samenhang binnen het stelsel te versterken en verbreden. De taken van Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) worden per 1 januari eveneens geïntegreerd in de dienstverlening van de KB.

Voor meer informatie ga naar ‘Wat verandert er voor de KB?’.