Lees verder
Het NOS Journaal heeft op 25 mei het item 'De minibieb, een doorslaand succes' uitgezonden. Mensen willen blijkbaar boeken lenen en laten zich de bibliotheek niet zomaar afpakken. Met mooie initiatieven als de boeken-uitleen in de snackbar en de mini-bieb redden we het natuurlijk niet. De bibliotheek is veel meer.

De openbare bibliotheken vervullen een belangrijke rol bij het enthousiast maken voor lezen, het op peil houden van leesvaardigheden en het bestrijden van laaggeletterdheid. De VOB ziet vaker op plekken waar bibliotheken verdwijnen, dat lezers zelf het uitlenen en ruilen organiseren. De bibliotheek is echt meer dan een ‘boeken-uitleenplek’.

Veranderde functie

De openbare bibliotheek is aan het veranderen van een plek om boeken, film en muziek te lenen in een instituut dat de ontplooiing van het individu ondersteunt. Het is een plek die garandeert dat iedereen toegang heeft tot informatie en bronnen om zichzelf te ontwikkelen. Het gebouw wordt een dynamische ontmoetingsplaats voor mensen die een inspirerende, laagdrempelige plek en vooral ook niet-commerciële plek zoeken waar ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Al deze functies en professionele begeleiding zijn niet te vinden in de mini-biebs.

Lokaal

De VOB maakt zich zorgen dat bibliotheken uit dorpen en wijken verdwijnen. Dit betekent dat volwassenen niet meer kunnen deelnemen aan alfabetiseringsprojecten en kinderen niet langer spelenderwijs kunnen ontdekken welke boeken hen aanspreken en zo plezier in lezen krijgen. Het bibliotheekaanbod verschraalt, ondanks de inspanningen van burgers.