Lees verder
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een eerste satellietrekening cultuur en media samengesteld. In de 'Satellietrekening cultuur en media 2015' wordt de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie voor het jaar 2015 beschreven.

Bruto binnenlands product

Uit de satellietrekening blijkt onder andere dat de toegevoegde waarde uit de productie van cultuur- en mediaproducten in 2015 25,5 miljard euro bedroeg. Goed voor 3,7% van het bruto binnenlands product (bbp). De arbeidsinzet voor deze productie was 320 duizend arbeidsjaren, dat is 4,5 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Kunst en cultuur belangrijkste bedrijfstak

De grootste bijdrage aan de economische omvang van de cultuur- en mediasector wordt door de bedrijfstak kunst en cultuur zelf geleverd. 19% van de totale toegevoegde waarde van de cultuur- en mediasector komt uit deze bedrijfstak. De belangrijkste producten van deze bedrijfstak zijn musea- en bibliotheekdiensten en de kunst zelf. Onder dit laatste wordt het werk van de schrijvers, beeldhouwers en musici verstaan, evenals de theaters en schouwburgen waar deze kunst wordt uitgevoerd.

Lees hier de volledige ‘Satellietrekening cultuur en media 2015‘.