Lees verder
Het manifest is gericht aan alle overheden en pleit voor bibliotheken en hun rol in de samenleving. Eblida (European Bureau of Library Information and Documentation Associations) publiceerde 'Take down the digital barriers' aan het einde van hun jaarlijkse conferentie.

Actiepunten uit het manifest zijn:

  • Benut bibliotheken om burgers ongehinderde toegang te geven tot betrouwbare informatie en kennis in een digitale samenleving;
  • Stuur auteursrechtelijke uitzonderingen voor bibliotheken die de behoeften van gebruikers in een digitale wereld weerspiegelen; 
  • Bevorder en ondersteun sterke leesvaardigheden en kritische denkvaardigheden via bibliotheken in een tijd van nep-nieuws en informatie overbelasting;
  • Overdenk en actualiseer lokale en nationaal bibliotheekbeleid, -strategieën en juridische kaders;
  • Erken bibliotheken als kennis-, cultuur- en leerinstellingen in onze samenleving;
  • Erken de rol van bibliotheken bij het promoten en bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.