Lees verder
Op de internationale dag van het boek en de auteursrechten heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) belanghebbenden en de politiek geïnformeerd over het traject dat de VOB is gestart met betrekking tot het uitlenen van e-books. De VOB vindt de leenrechtregeling van toepassing moet zijn op e-books om uitlenen aan de leden van de openbare bibliotheek makkelijker te maken.

Dit traject bestaat uit twee onderdelen.

Proefprocedure e-books

Allereerst heeft de VOB een procedure aangespannen om aan de rechter te vragen of het uitlenen van e-books onder de definitie van ‘uitlenen’ valt zoals gesteld in de Leenrechtrichtlijn 2006/115. De Rechtbank in Den Haag heeft hiervoor prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie, dat zich nu over de vragen gaat buigen. In de uitgebreide uitleg ‘Toelichting op prejudiciële vragen’ vindt u meer over deze procedure en het vonnis.

Hervorming auteursrecht

Ten tweede is de VOB een lobby gestart met betrekking tot de hervorming van het auteursrecht, die gepland is door de Europese Commissie. De VOB zou graag zien dat er een uitzondering voor bibliotheken wordt opgenomen in het auteursrecht die inhoudt dat bibliotheken e-books die ze hebben aangeschaft gewoon kunnen uitlenen aan hun leden tegen betaling van een leenrechtvergoeding aan de rechthebbende. Om dit te bereiken moeten de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 en de Leenrechtrichtlijn 2006/115 herzien worden.

De VOB heeft de position paper ‘Het uitlenen van e-boeken door de openbare bibliotheek’ en de Engelse versie ‘Lending of e-books by public libraries‘ geschreven om het standpunt met betrekking tot het uitlenen van e-books nader toe te lichten.