Lees verder
Op de algemene ledenvergadering van 13 juni 2013 heeft de Werkgroep Evaluatie en Aanpassing Certificering namens Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) voorstellen voor een nieuw kwaliteitskader en nieuwe aanpak per 2014 gepresenteerd.

Op de ALV is onduidelijkheid ontstaan of het bestuur van de SCOB nu wel of niet geheel achter deze voorstellen staat.

Het VOB bestuur wil nu eerst duidelijkheid van het SCOB bestuur voordat het verdere stappen zet in de besluitvorming met de leden. De VOB heeft daarom een brief gestuurd aan de stichting.