Ga door naar hoofdcontent
NieuwsDuidelijkheid financiering IDO’s

Duidelijkheid financiering IDO’s

Vrijdag 2 december 2022

Gemeenten nemen per 1 januari 2023 de verantwoordelijkheid voor de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) over van de KB. Hiervoor krijgen zij jaarlijks structureel ruim 17 miljoen euro uitgekeerd. Van dit geld dienen gemeenten lokale bibliotheken te financieren om de IDO’s te realiseren en in stand te houden. De regeling voor de specifieke uitkering waarin dit is vastgelegd, wordt op korte termijn gepubliceerd.

Er is structureel 17,13 miljoen euro beschikbaar. Hiervan wordt 14,6 miljoen euro verdeeld onder gemeenten op basis van het aantal inwoners. Dit is de continuering van de huidige 83 cent per inwoner.

Aanvullend is er 2,53 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners in de gemeente tussen de 15 en 75 jaar die ten hoogste vbo of mavo (nu vmbo) hebben afgerond. In een tabel bij de Spuk is straks te zien om welk bedrag per gemeente dit precies gaat. 

Gemeenten zijn verplicht de middelen te besteden aan:

  • de financiering van de lokale bibliotheek voor de realisatie of de instandhouding van het IDO
  • de promotie van het IDO bij haar inwoners
  • de regievoering over het netwerk van organisaties rond het IDO die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn

Overbruggingsfinanciering – onder voorbehoud van definitieve goedkeuring BZK

Het is kort dag voor bibliotheken en gemeenten om concrete afspraken te maken vóór 1 januari 2023. Daarom stelt het ministerie van BZK via de KB een overbruggings­financiering van 2,7 miljoen euro beschikbaar aan bibliotheken. Hiermee kunnen de gemeenten en bibliotheken zich goed voorbereiden op de nieuwe rol- en taakverdeling en financieringsstructuur, en daar met elkaar op lokaal niveau afspraken over maken. Ook wordt hiermee voorkomen dat er bij de Informatiepunten in de bibliotheken liquiditeitsproblemen ontstaan en de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt.

Bibliotheken hoeven geen actie te ondernemen om deze subsidie te verkrijgen. We keren deze overbruggingsfinanciering uit door de subsidie voor 2022 eenmalig te verhogen met 15 cent per inwoner, waarmee het totaalbedrag over 2022 dus op 98 cent per inwoner komt. We passen tevens de subsidieregeling zo aan dat bibliotheken tot 1 mei 2023 activiteiten kunnen realiseren met deze gelden.

Op korte termijn ontvangen bibliotheken informatie over de uitkering van de gelden.

In gesprek met gemeenten

De VNG publiceerde Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s), een handreiking voor gemeenten ter ondersteuning van gemeenten in deze nieuwe rol. De bibliotheeksector is nauw betrokken bij het opstellen van de handreiking. Ons advies is om de handreiking goed te benutten om afspraken te maken met de gemeente(n) in jouw werkgebied.

Verder kun je de gemeente(n) ook attenderen op het webinar ‘Informatiepunten Digitale Overheid onder lokale regie, wat betekent dit?’ die de VNG op vrijdagochtend 9 december verzorgt.

Downloads

Dit bericht is ook verschenen op B-netwerk