Lees verder
Leden van de VOB kunnen gebruik maken van collectieve regelingen en mantelovereenkomsten.

Binnen de drie mantelovereenkomsten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en breedband internet zijn wijzigingen opgetreden.
De beide verzekeringen zijn afgesloten voor alle leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en maken deel uit van het VOB lidmaatschap.

Verzekeringen

Wegens ontwikkelingen in de sector voldoen de bestaande verzekeringen wellicht niet meer. Veel leden van de VOB zijn de afgelopen jaren samenwerkingen en/of fusies aangaan met andere (culturele) instellingen of hebben activiteiten uitgebreid. Het risico voor verzekeraars is daarmee aan het veranderen, ook voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

In verband met het aantal letselschadeclaims is door de verzekeraar eind 2013 de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering opgezegd.
Concordia de Keizer heeft tegen gelijkblijvende premie een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten. De nieuwe verzekering kent een eigen risico per gebeurtenis bij personenschade van 2.500 euro. Zie voor meer informatie de ledenbrief van 2014.

Breedband internet

De afgelopen vijf jaren heeft u gebruik kunnen maken van de mantelovereenkomst ‘Breedbandinternet’ van KPN. Een aantal leden heeft dat ook daadwerkelijk gedaan; voor hen geldt deze mededeling.
Deze mantelovereenkomst kan niet worden verlengd onder de huidige voorwaarden en de mantelovereenkomst is beëindigd op 21 december 2013. Bestaande overeenkomsten worden conform het contract nagekomen inclusief de afgesproken looptijd. Daarna benadert KPN u met een nieuw aanbod aan het einde van de looptijd. U kunt zelf dan beslissen of u van dit aanbod gebruik wilt maken of niet of dat u op zoek gaat naar een andere aanbod/aanbieder.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Barreveld op telefoonnummer 070-4515100 of mail naar hans.barreveld@kpn.com.