Lees verder
Uit onderzoek van de KB is gebleken dat een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) haalbaar is. De voordelen van een CLB zijn groot: het bespaart kosten, verbetert de keten en versnelt innovatie met behoud van de functionaliteit van de huidige bibliotheeksystemen.

Maar om het CLB een succes te laten zijn, moeten wel alle (of bijna alle) bibliotheken meedoen. Daarom hebben we eind vorig jaar aan bibliotheken en POI’s gevraagd of ze mee willen doen aan het CLB. Hoewel uit de antwoorden blijkt dat er brede steun is voor dit initiatief, is de drempel van 90% helaas niet gehaald.

Uitslag

Op 10 februari, heeft 99 procent van de bibliotheken gereageerd. Dit is de uitslag:

bibliotheken inwoners
totaal Nederland 138 17.225.384
ingediend 136 17.129.722
opkomst 99% 99%
ja 95 12.110.309
nee 41 5.019.413
% JA van de uitgebrachte stemmen 70% 71%

De steun voor het CLB is groot, maar toch te laag. Want de vooraf vastgestelde drempel ligt op 90 procent van de bibliotheken die 70 procent van de bevolking bedienen.

Waarom lag de drempel ook al weer zo hoog?

  • een collectief systeem is alleen collectief als alle of bijna alle bibliotheken meedoen
  • alleen dan zou de KB zich exclusief kunnen richten op de koppelvlakken van de Landelijke digitale infrastructuur met het CLB

 

 

Hoe verder?

De drempel is niet gehaald, maar er is ons inziens te veel steun voor de doelen van het CLB om het er bij te laten zitten. Kunnen we een plan B bedenken waarmee die doelen worden gerealiseerd: een hogere waarde voor de samenleving en de klant, door versterking van de innovatiekracht, meer samenhang in het netwerk en lagere kosten. De besturen van VOB en SPN en de directie van de KB gaan zich nu eerst in eigen kring beraden over een vervolg. Medio maart volgt nader bericht hierover.