Lees verder
Naar aanleiding van onder andere de uitzending van EenVandaag over 'Gemeenten moeten kiezen tussen bibliotheek en jeugdzorg' heeft Lodewijck Asscher (PvdA) schriftelijk vragen gesteld aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), over bibliotheken die met sluiting worden bedreigd.

Vragen

Asscher stuurde de volgende vragen op 25 april 2019 aan minister van Engelshoven:

  • Bent u bekend met de uitzending van EenVandaag over het verdwijnen van 30 bibliotheken?
  • Bent u het ermee eens dat een bibliotheek een belangrijke basisvoorziening is voor gemeenten die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, het culturele aanbod van gemeenten, het tegengaan van laaggeletterdheid en sociale samenhang? Bent u het ermee eens dat het daarom belangrijk is dat iedere inwoner van Nederlander toegang moet hebben tot een bibliotheek in de omgeving?
  • Deelt u de mening dat het zorgwekkend is dat zo’n 30 bibliotheken met sluiting worden bedreigd als gevolg van stijgende zorgkosten?
  • Herinnert u zich de motie-Asscher c.s. over behoud bibliotheken kleine kernen die vorig jaar Kamerbreed is aangenomen? Hoe staat het met de voortgang van de daaruit voortgekomen stimuleringssubsidie? Hoeveel gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de daaruit voortgekomen stimuleringssubsidie?
  • Is de stimuleringssubsidie onder gemeenten voldoende bekend? Zo nee, bent u bereid om deze stimuleringssubsidie actief onder de aandacht te brengen van gemeenten?
  • Bent u bereid versneld maatregelen te nemen die de sluiting van deze bibliotheken kan worden voorkomen?

Het is nog onduidelijk wanneer de minister antwoord zal geven op de vragen. Wel staat er op 13 juni 2019 een Algemeen overleg laaggeletterdheid gepland.

Lees hier de brief aan de minister.