Lees verder
Het principeakkoord voor een nieuwe cao moet nog door de achterbannen van cao-partijen worden goedgekeurd. De VOB legt het akkoord in de alv van 18 juni voor aan haar leden.

Op 25 juni komen cao-partijen weer bijeen om de uitkomst van de achterbanraadpleging met elkaar te delen. Hopelijk met de uitkomst dat de cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 voor de komende jaren definitief is met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2015.

Het advies van de VOB aan salarisadministraties is om te wachten tot juli met het doorvoeren van de salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar.