Lees verder
De VOB heeft u in maart 2015 uw medewerking gevraagd voor het vullen van F3, de nieuwe rekentool arbeidskosten. Helaas hebben we nog maar van een beperkt aantal bibliotheken de gegevens mogen ontvangen. De VOB roept u nog een keer op om de gevraagde gegevens aan te leveren.

F3 biedt bibliotheken de mogelijkheid op organisatieniveau de financiële gevolgen van scenario’s voor reorganisaties te laten doorrekenen. De rekentool helpt daarnaast de VOB om wijzigingen van arbeidsvoorwaarden in de cao openbare bibliotheken door te kunnen rekenen.

Rekentool arbeidskosten

Om deze tool te kunnen gebruiken hebben wij inzicht nodig in de salarisgegevens van onze leden. Daarvoor doen we een beroep op uw financiële administratie. Deze wordt via een aparte mailing aangeschreven. Door de geanonimiseerde salarisgegevens van uw werknemers ter beschikking te stellen, helpt u ons aan de benodigde informatie.

Een aantal leden heeft vragen gesteld. De 10 meest gestelde vragen met de antwoorden kunt u hier bekijken. Voor meer informatie gaat u naar het dossier Werkgeverszaken | Loonkosten.