Lees verder
In de Tweede Kamer is de bibliotheekwet in behandeling en lokaal zijn de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Omdat beide zaken niet los kunnen worden gezien, heeft de VOB de campagne 'Iedere gemeente een bibliotheek' gestart.

De VOB krijgt veel reacties op deze campagne. Op dit moment hebben bijna 1.500 mensen het manifest www.mijnbiebmoetblijven.nl ondertekend en ruim 2.500 mensen de Facebook pagina geliked.

Steun elkaar!

Een aantal directeuren laat ons weten dat er in hun gemeente, soms na grote inspanningen door gemeente én bibliotheek, overeenstemming is bereikt over de positie van de bibliotheek de komende tijd. De campagne zou de relatie met de gemeente(n) kunnen verstoren.

Toch vragen we je mee te doen met de campagne ‘Iedere gemeente een bibliotheek’. Het gaat om solidariteit in het bibliotheeknetwerk. De minister heeft de verantwoordelijkheid van de overheden voor het netwerk in de Wsob opgeschreven. De wijze waarop de wet daarin voorziet is te beperkt. Het netwerk kan alleen effectief zijn als alle gemeenten meedoen.

Doe mee!

Doe allemaal mee. De openbare bibliotheken laten met dit manifest de gemeenten, de provincies, de minister van OCW en de Tweede Kamer zien dat een netwerk alleen maar kan werken als er solidariteit is en iedereen meedoet.
De campagne heeft een lokale en een landelijke kant. Of je die lokale kant benut, is aan de bibliotheek zelf. Doe in ieder geval mee voor het netwerk.

Wil je meedoen met een genuanceerdere boodschap? Kijk dan op het plaatje hierboven hoe de Openbare Bibliotheek Deventer dit heeft opgepakt.

Doe je mee? Meld je dan bij vereniging@debibliotheken.nl o.v.v. ‘Wij doen mee aan Elke gemeente een bibliotheek’. En geef aan voor welke gemeente(n) je werkt.