Lees verder
Met de campagne 'The right to E-Read' wil EBLIDA aandacht vragen voor de belemmeringen die bibliotheken ondervinden in de digitale omgeving.

Toegang tot digitale inhoud is een gevoelig onderwerp geworden, waarbij bibliotheken, personeel en gebruikers een cruciale rol spelen.

Auteursrecht

In de recente publieke consultatie over het auteursrecht binnen de Europese Unie, heeft EBLIDA opgeroepen tot auteursrechtwetgeving die rekening houdt met de veranderingen die het digitale tijdperk met zich meebrengt en die openingen biedt voor nieuwe kansen. In plaats van beperking van innovatie en toegang tot informatie.
Aan het auteursrecht liggen fundamentele vragen van democratie, toegang tot informatie en de realisatie van een werkelijke kennismaatschappij ten grondslag.

Bewust worden

‘The right to E-Read’ campagne richt zich op het bewustmaken van bibliotheekmedewerkers, politici en gebruikers en pleit voor de volgende rechten:

  • We willen voorzien in dienstverlening aan onze bibliotheekgebruikers van een representatief en actueel aanbod e-books, op dezelfde wijze als we doen voor gedrukte boeken!
  • We willen e-books kopen tegen eerlijke prijzen en op redelijke voorwaarden!
  • We willen dat auteurs een eerlijke vergoeding krijgen voor het uitlenen van e-books. Op dezelfde wijze als voor gedrukte boeken, door een uitbreiding van het openbare leenrecht met de uitlening van e-books door openbare bibliotheken!
  • We willen dat alle burgers – niet alleen degenen die het zich kunnen permitteren – profiteren van de onbelemmerde toegang tot e-books in openbare bibliotheken!

De campagne verenigt de Europese bibliotheekverenigingen en -instellingen in het vragen voor het treffen van voorziening voor e-books door bibliotheken in heel Europa.

Doe mee met de campagne!

Meld je op onze Facebook pagina, volg ons op Twitter & Tumblr en kijk vooral op de website ‘The right to E-Read’!
Op Belangenbehartiging/ The right to E-Read kun je verder lezen hoe je meekunt doen en vind je de toolkit met posters en logo’s.