Lees verder
Hoe kunnen de tarieven en leenvoorwaarden voor de Nationale Bibliotheekpas worden geharmoniseerd? Uit gesprekken werd duidelijk dat er naast het gepresenteerde RST-model (reductie-, standaard-, top-abonnement) een alternatief model opgesteld moest worden.  Daarom vragen wij u om in aanloop naar de ledenvergadering van 18 juni 2015 aan te geven welk model uw voorkeur heeft. 

Zoals afgesproken tijdens de alv van december 2014 namen de projectleider en programmamanager van het project de Nationale Bibliotheekpas deel aan alle provinciale directie-overleggen.

Lenen

Beide modellen richten zich op het harmoniseren van het ‘lenen’. Het RST model geeft geen mogelijkheden tot extra ‘leen’ modules. Het Nationale Bibliotheekabonnement geeft wel mogelijkheden voor andere ‘leen’ modules.
Door middel van deze peiling vraagt de VOB u een voorkeur uit te spreken voor één van de twee uitgewerkte modellen. U krijgt allereerst een korte uitleg van de voor- en de nadelen van beide modellen.
De uitslag van de peiling zal tijdens de alv in juni besproken worden. De uitslag gaat een belangrijke rol spelen bij de verdere uitwerking van het definitieve model. De definitieve inhoud van een model zal uiteindelijk aan de leden voorgelegd worden.

Peiling

Alle bibliotheekdirecteuren hebben 24 april een unieke link naar de peiling ontvangen waarin zij hun voorkeur voor één van de twee modellen kunnen aangeven.
Wilt u zo vriendelijk zijn deze peiling uiterlijk woensdag 20 mei in te vullen? Invullen van de vragenlijst neemt slechts 3 minuten van uw tijd in beslag.