Lees verder
Hoe kunnen bibliotheken een bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen en aan de vaardigheden die van de burgers gevraagd worden om mee te kunnen blijven doen? De VOB pakt hierin haar rol. Daarom vragen wij u om in aanloop naar de ledenvergadering van 18 juni 2015 met ons mee te denken over de toekomst.

Dit doen we met een enquête over de nieuwe ontwikkelagenda die we vanaf nu Route 2020 zullen noemen. Omdat maatschappelijke ontwikkelingen zo snel gaan, kiezen we niet voor een beleidsplan, maar willen we samen met u een koers uitzetten.

Route 2020

In de ledenvergadering van december 2014 hebben de leden de VOB gevraagd te investeren in activiteiten die bijdragen aan de continuïteit van bibliotheken als onmisbaar onderdeel van een democratische samenleving. Het bestuur geeft hier graag gehoor aan. De strategische keuzes die hiervoor nodig zijn, maken we graag samen met u.
Wij zien Route 2020 als een routeplanner, als een navigatie-instrument. We kiezen gezamenlijk een aantal thema’s die we belangrijk vinden voor de toekomstbestendigheid van bibliotheken. Daar gaan we aan werken. Een aantal relevante thema’s is al genoemd op de laatste ledenvergadering. Er is ook ruimte om een eigen thema aan te dragen.

Online onderzoek

Elke bibliotheek heeft op vrijdag 27 maart een unieke link ontvangen. We vragen u om bij het invullen van de enquête naar uw eigen bibliotheek en netwerk te kijken, maar vooral ook naar de branche als geheel.
Wilt u zo vriendelijk zijn deze enquête uiterlijk woensdag 8 april in te vullen? Invullen van de vragenlijst neemt slechts 5 minuten van uw tijd in beslag.

Voor meer informatie ga naar het dossier De Branche / Route 2020.