Lees verder
De Europese Commissie (EC) houdt een internetconsultatie over het 'verlaagd btw-tarief voor e-content'. Doe mee aan deze consultatie tot 19 september 2016.

Op dit moment komt er 21% btw over alle ingekochte e-content. Deze btw komt uit het inkoopbudget voor e-content wat bij de KB Inkoopcommissie berust. In 2017 bedraagt dit budget € 9,2 miljoen euro en in 2018 € 12,2 miljoen. Het gaat dus om veel geld.

Bibliotheken, doe mee!

Om die reden is het de moeite waard het geluid van openbare bibliotheken te laten horen. Omdat het een publieke consultatie is, tellen de aantallen reacties. We roepen u op om te reageren.

Om u te helpen, geven we u hierbij de antwoorden die u kunt geven, mocht u het eens zijn met de gedachte dat e-content beter onder het lage btw-tarief kan vallen.

Internetconsultatie

Het directoraat-generaal van de EG Belastingen en douane-unie (TAXUD) organiseert deze consultatie. De reacties leiden naar mogelijke hervormingsvoorstellen die voor het einde van 2016 worden verwacht.

Wat de Europese Commissie helder wil krijgen, is hoe partijen aankijken tegen:

– lidstaten toe te staan verlaagde tarieven voor e-content te hanteren;

– lidstaten toe te staan om sterk verlaagde en nultarieven voor e-content te hanteren.

Verder wil de EC weten, hoe partijen aankijken tegen:

  • de definitie en de reikwijdte van e-content;
  • wat de mogelijke effecten van de verlaagde tarieven voor e-content kunnen zijn.

Met bijgevoegde ‘Concept voor invulling internetconsultatie VAT’ kunt u de belangen van de openbare bibliotheek zichtbaar maken. Doe mee!