Lees verder
De afgelopen tijd heeft FOBID gewerkt aan het project 'De Mondige Burger'. Samen met breed samengestelde groepen heeft FOBID, in samenwerking met Bureau Muzus, enthousiast gewerkt aan het in beeld brengen van bezoekers in bibliotheken. 

Het publiek is onderverdeeld in acht persona’s en hun klantenreizen door de bibliotheek.

Doe mee

FOBID biedt aan alle bibliotheken de gelegenheid om met het basismateriaal en de werkmethoden verder te gaan. Sluit u daarvoor aan bij één van de FOBID Innovatiekringen. Lees verder over ‘De Mondige Burger’ en de folder ‘Publieksgericht werken op basis van persona’s en Innovatiekringen‘.

Aanmelden

Doe mee aan één FOBID Innovatiekring! Meld uw belangstelling en deelname via Marian Koren, info@fobid.nl.