Lees verder
Het behoud van de bibliotheek en bibliotheekvestigingen staat in sommige gemeenten ernstig onder druk. De VOB is de actie Mijn bieb moet blijven! gestart op Facebook en met een petitie in het licht van de behandeling van de bibliotheekwet in de Tweede Kamer en de Gemeenteraadsverkiezing op 19 maart.

De campagne draait om steunbetuigingen aan de bibliotheek. Doe mee en teken de petitie ‘Mijn bieb moet blijven!’.
De Facebook-pagina met een manifest is op 14 februari de lucht ingegaan en heeft inmiddels bijna 2000 steunbetuigingen.
Ook vele bekende Nederlanders zeggen hun steun toe. Onder hen onder andere Alexander Rinnooy Kan, Susan Smit, Bernhard Wientjes, Marjan Berk, Nanda Roep, De Jeugd van Tegenwoordig, Ad van Liempt en nog veel meer anderen.

Manifest

Er is een manifest opgesteld. Zo willen we de aandacht en steun voor de bibliotheek zichtbaar maken en zo voorkomen dat lokale bibliotheken worden wegbezuinigd. De VOB vraagt u om dit manifest te ondertekenen. Op 18 maart wil de VOB namelijk het manifest aanbieden aan minister Bussemaker en aan de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer.

Wat kan de bibliotheek doen om de actie te steunen?

En we vragen u van harte om deel te nemen aan de actie door de bezoekers aan uw bibliotheek het manifest te laten ondertekenen en deze op 18 maart te overhandigen aan uw eigen gemeentebestuur. We hebben allerlei materialen op mijnbiebmoetblijven.nl.

Kijk voor meer informatie op Belangenbehartiging/Mijn bieb moet blijven!.