Lees verder
Het jaarcongres van ECP, platform voor de informatiesamenleving, op 14 november 2013 is onder meer gegaan over de digitale dienstverlening door de overheid.

De overheid wil immers per 2017 de dienstverlening zoveel mogelijk via internet laten verlopen. Of zoals de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in zijn visie brief ‘Digitale Overheid 2017’ van 23 mei 2013 stelt: "Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet".

Digitale overheid en de bieb

Op het congres is het rapport ‘De digitale (zelf)redzaamheid van de burger: ondersteuning bij de Digitale Overheid’ gepresenteerd. Hoofdstuk 5 (Conclusies en aanbevelingen) biedt voldoende aanknopingsmogelijkheden voor de openbare bibliotheken. We willen immers het fysieke en digitale informatieknooppunt zijn door maatschappelijk te ondernemen.
Digisterker en Klik&Tik zijn voorbeelden waar de bibliotheken al mee aan de slag zijn gegaan. Het onderzoek biedt echter meer aanknopingspunten om op lokaal niveau het gesprek met de gemeente aan te gaan over dienstverlening door de openbare bibliotheek.
De VOB gaat op landelijk niveau het gesprek aan met het ministerie van BZK om te verkennen wat de mogelijkheden zijn.

ECP is een neutraal platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken.