Lees verder
In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) staat in artikel 14 dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) de bevoegdheid heeft om tarieven vast te stellen voor gebruik en toegang tot digitale werken. De hoogte van het tarief behoeft de goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoals omschreven staat in artikel 17 van de Kaderwet.

De KB heeft de minister van OCW inmiddels een voorstel gedaan voor het tarief digital only. De VOB is blij dat het voorstel er nu is en dat partijen in het veld door de KB zijn geraadpleegd.

Toelichting

De commissie Marketing van de VOB (Frans Bergfeld, Hans Broer, Coen van Hoogdalem) en Francien van Bohemen (VOB) kregen woensdag 28 oktober een toelichting op dit tarief door Hildelies Balk van de KB. In een geanimeerde discussie zijn alle voor- en nadelen besproken.

Aangezien de minister nog geen definitief besluit heeft genomen, kunnen de details van het voorstel nu niet openbaar gemaakt worden. Zodra dat wel het geval is, infomeert de KB de branche verder.