Lees verder
Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zet digitaal lenen op Europese agenda. Dit schrijft ze in schriftelijke reactie van 22 september 2014 op vragen van de commissie OCW van de Tweede Kamer.

Nederland zal voor het Europese werkplan voor cultuur voorstellen een OMC-groep te wijden aan digitale leendiensten van openbare bibliotheken. Een Open Methode Coördinatie-groep is gebruikelijk model in de EU om uitwisseling en inbreng voor Europees beleid te organiseren.

Dit is mede het gevolg van toezeggingen die de minister aan de Tweede Kamer heeft gedaan in de debatten over de Wsob, de bibliotheekwet. Voorbereiding voor de voorstellen van Nederland voor de EU 2020-strategie verloopt via de informele Cultuurraad die op 24 september 2014 vergadert (Kamerstuk 21501-34, nr. 232).