Lees verder
Het programma Digisterker ontwikkelt voor de burgers cursussen 'Werken met de e-overheid' die op lokale schaal worden gegeven. Hiermee past het programma uitstekend bij de betrokkenheid van bibliotheken om te zorgen voor nieuwe verbindingen tussen de burger en zijn omgeving.

Uniek in de opzet van Digisterker is de samenwerking, waarin landelijke overheidsorganisaties, gemeenten en lokale maatschappelijke organisaties elk hun rol spelen en een bijdrage leveren aan een nieuwe infrastructuur voor zelfredzaamheid. Lees meer hierover in onze ledenbrief.

Digitaal

De overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag, het doorgeven van een verhuizing of om werk te zoeken. Uit zowel efficiëntie- als kwaliteitsoverwegingen kiest de overheid voor "Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet". Tegelijkertijd kan niet iedere burger meekomen in het gebruik van de elektronische overheid.

Bibliotheek als strategisch partner gemeente

De bibliotheek biedt voor de realisatie van cursussen ‘Werken met de e-overheid’ een belangrijke ondersteuning aan de gemeente. De bibliotheek beschikt immers over de expertise, de faciliteiten en de toegang tot de doelgroep van de cursussen.
De bibliotheek versterkt met Digisterker, door inhoudelijke samenwerking met de gemeente, haar strategische partnerschap met de gemeente en andere overheden, zoals het Uwv en de Belastingdienst. 

De bibliotheek onderneemt

Op woensdag 9 oktober organiseert de VOB in samenwerking met Digisterker, een bijeenkomst met directeuren van openbare bibliotheken die gericht uitgenodigd zijn. In het kader van het programma ‘De bibliotheek onderneemt’ uit de branchestrategie 2013-2016 ‘De bibliotheek levert waarde’.
Voor meer informatie over Digisterker kunt u terecht op www.digisterker.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de programmamanager Piet Boekhoudt, via mail of bel 053-485 04 12.