Lees verder

Op 29 januari is Dick Reumer, oud-directeur van het NBLC, overleden. Het NBLC is de rechtsvoorganger van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Dick Reumer was directeur van 1971 tot 1990. Onder zijn gedreven leiding zijn in 1972 vijf bibliotheekorganisaties gefuseerd tot het NBLC, met een bureau in Den Haag.
foto Martin Bartling (1987)

Het NBLC is uitgegroeid tot een centrale speler binnen de branche van openbare bibliotheken, naast de net eerder opgerichte NBD.

Belangenbehartiging, bibliotheekwetgeving, maatschappelijke betrokkenheid gepaard met praktische centrale dienstverlening – zo bouwde Reumer het NBLC uit van 30 naar 300 werknemers.
Internationaal deelde NBLC kennis en ervaring met de toenmalige Antillen, Indonesië, Thailand en vooral binnen IFLA. Het Nederlandse bibliotheekwerk werd op de kaart gezet. Reumer leidde de periode van de moderne openbare bibliotheek als maatschappelijke instelling in met groot elan en engagement, waarop verder gebouwd kon worden.

De crematie vindt plaats op dinsdag 5 februari om 16:00 uur, in Crematorium Zaanstad in Zaandam.