Lees verder
Hoe kunnen we de komende jaren nog meer laaggeletterde volwassenen helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? En hoe kunnen we het leesplezier van kinderen en jongeren verder vergroten?

Kom naar de Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+ en praat mee over een nieuwe meerjarige aanpak voor een geletterd en digitaalvaardig Nederland.

Dialoogdagen

De VNG en de ministeries van OCW, SZW en VWS en BZK willen met mensen die betrokken zijn bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid in gesprek gaan over de aanpak hiervan na 2020. Iedereen die betrokken is bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid of die daar zelf ervaring mee heeft, is van harte welkom: mensen die (ex)laaggeletterd zijn, professionals in het sociaal domein, lokale bestuurders, gemeenteambtenaren (beleidsmedewerkers volwasseneneducatie, onderwijs, digitalisering/IT, bibliotheekwerk, sociaal domein), onderzoekers, ondernemers, taalcoaches, docenten, werkgevers, bibliotheekmedewerkers en anderen.

Waar en wanneer?

De dialoogdagen vinden plaats op:

  • dinsdag 19 juni, 10.00 – 15.30 uur
    bij ministerie van OCW, Rijnstraat 50 in Den Haag
  • donderdag 28 juni, 10.00 – 15.30 uur
    bij Weener XL, Van Herpensweide 1 in ‘s-Hertogenbosch
  • woensdag 4 juli, 10.00 – 15.30 uur
    gemeente Almere

Aanmelden

Kijk om je aan te melden en voor meer informatie op ‘Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+’ van de Rijksoverheid. Aanmelden kan tot 6 juni 2018.