Lees verder
De VNG en de ministeries van OCW, SZW en VWS en BZK willen met mensen die betrokken zijn bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid in gesprek gaan over de aanpak hiervan na 2020.

Tel mee met taal

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten, organisaties en vrijwilligers zich ingezet om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen of digitale vaardigheden te helpen. Het actieprogramma Tel mee met Taal loopt door tot 2020. 

Dialoogdagen

De betrokken partijen willen met een brede groep mensen in gesprek gaan. Mensen die (ex)laaggeletterd zijn, hulpverleners, bibliotheekdirecteuren,  gemeenteambtenaren, onderzoekers, docenten en werkgevers, iedereen die betrokken is bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid is van harte welkom.

Praktische informatie

De dialoogdagen vinden plaats op dinsdag 19 juni, donderdag 28 juni en woensdag 4 juli, van 10.00 – 15.30 uur bij het Ministerie van OCW in Den Haag. Meer informatie over het programma en hoe je je kan aanmelden volgt binnenkort op telmeemettaal.nl.