Lees verder
Het Rijk hevelt op drie sociale domeinen taken over naar de gemeenten per 1 januari 2015, de zogenaamde 3 decentralisaties (3D). Het gaat om werk, jeugd en zorg.

Dit betekent dat de gemeenten per volgend jaar verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AWBZ en de Jeugdzorg en dat alle gemeenten een Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling moeten hebben.

Omdat deze decentralisaties gepaard gaan met een bezuiniging op de middelen die het Rijk aan de gemeenten overdraagt, betekent dit een verdere herijking van de financiën op gemeentelijk niveau.
Het kan zijn dat gemeenten daardoor op andere fronten gaan bezuinigen zoals op de subsidies aan culturele en educatieve voorzieningen. Een dreiging dus voor de bibliotheken.

Kansen

De decentralisaties bieden de bibliotheken echter ook kansen. Kansen om nog actiever te worden in het sociale domein en zo de lokale borging nog beter vorm te geven en de relatie met de gemeente als opdrachtgever verder te versterken.
Daarover schreef de VOB op 20 februari 2014 aan VNG-directievoorzitter mw. Jantine Kriens een brief ‘Brede functie openbare bibliotheken’. De strekking ervan is dat openbare bibliotheken vanzelfsprekende partners voor gemeenten zijn, ook in het nieuwe gemeentelijke sociale domein.
Bibliotheken zijn in staat en bereid om op belangrijke onderdelen van het sociale domein ondersteuning te bieden aan de gemeenten en daarmee aan hun burgers. Want bibliotheken hebben een groot bereik, helpen de burger zelfredzaam te zijn en zijn laagdrempelig.

Kars Veling, voorzitter VOB, in de brief: "De Openbare bibliotheken kunnen in het kader van de nieuwe taken van gemeenten functies vervullen als informatiepunt, als voorlichtingsplatform in het kader van preventiedoelstellingen, als trainings- en cursuspunt op het gebied van lezen en schrijven en mediavaardigheden, als cumulatiepunt van het vrijwilligerswerk en de burgerparticipatie in een gemeente. En daarmee uw leden ontlasten. Daarvoor hoeven ze hun functies niet eens echt te veranderen; wellicht activiteiten wel intensiveren. Daarover zijn ze graag in overleg met de gemeenten. En ook over nieuwe vormen van dienstverlening en samenwerking naar aanleiding van de decentralisaties."