Lees verder
De griffie van de Tweede Kamer heeft de verdere behandeling van de bibliotheekwet nu in de week van 2 juni gepland.

Er is nog geen exact tijdstip. De bespreking van de tweede termijn van het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wordt komende woensdag (28 mei) bekend. Antwoord op de eerste termijn komt ook nog aan bod. 

Meer op het dossier Belangenbehartiging/Wetsvoorstel naar Kamer.