Lees verder

Op dinsdag 3 juni behandelt de Tweede Kamer de tweede termijn van bespreking van het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) gepland, ook wel bekend als de bibliotheekwet.

De behandeling start om 17.00uur. Antwoord van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op de eerste termijn komt ook nog aan bod.

Debat volgen

U kunt het debat bijwonen. Kom met uw legitimatiebewijs naar de balie van de Tweede Kamer aan het Plein 2 in Den Haag. Dan kun u het beste minimaal 15 minuten voor aanvang melden bij de balie of volg het debat live op tweedekamer.nl.
Meer op het dossier Belangenbehartiging/ Wetsvoorstel naar Kamer.