Lees verder
In de week van 26 mei is de tweede termijn van bespreking van het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) gepland, ook wel bekend als de bibliotheekwet.

De precieze datum en tijdstip zijn 23 mei bekend.

Eerste termijn

Antwoord op de eerste termijn komt ook nog aan bod. Tijdens de eerste termijn hebben politieke partijen hun opvattingen en vragen aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voorgelegd. En er zijn een flink aantal amendementen ingediend.

Meer op het dossier Belangenbehartiging/ Wetsvoorstel naar Kamer.