Lees verder
Op donderdag 15 mei debatteert de Tweede Kamer over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), ook wel bekend als de bibliotheekwet.

Het debat start om 14.00uur.

Debat volgen

U kunt het debat bijwonen. Kom met uw legitimatiebewijs naar de balie van de Tweede Kamer aan het Plein 2 in Den Haag. Dan kun u het beste minimaal 15 minuten voor aanvang melden bij de balie.
Of volg het debat live op tweedekamer.nl.

Amendementen

Meerdere politieke partijen hebben amendementen ingediend.