Lees verder
Op 15 mei is de eerste termijn van de plenaire bespreking van het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) geweest, ook wel bekend als de bibliotheekwet.

Het debat kon niet afgerond worden, omdat er een debat over het vreemdelingenbeleid werd ingelast. Dat betekent dat het debat binnenkort wordt vervolgd. Zodra bekend is wanneer, zullen we dat publiceren.

Opvattingen en amendementen

Tijdens de eerste termijn hebben politieke partijen hun opvattingen en vragen aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voorgelegd.
Ook zijn er een flink aantal amendementen ingediend. Voor de bibliotheken zijn de belangrijkste amendementen ingediend door de SP en 50PLUS waarbij er een verplichting aan gemeenten wordt opgelegd. CU diende een amendement in over het lidmaatschap wat een flinke steun in de rug is voor de landelijke bibliotheekpas. En de PvdA diende een amendement in om het stelsel beter te bewaken door de bibliotheekmonitor daarvoor in te zetten. Met een periodiek maatschappelijk overleg over het netwerk van bibliotheken waarmee de minister voorzien wordt van actuele informatie over hoe het stelsel ervoor staat.

De VOB heeft het persbericht ‘In Tweede Kamer steun voor versterking positie bibliotheken’ uitgestuurd.