Lees verder

In het najaar van 2012 heeft het bestuur van de VOB advies gevraagd over de organisatie van de aanschaf van eContent zodra de nieuwe bibliotheekwet van kracht wordt.

In november heeft Ton Brandenbarg het rapport ‘De VOB op weg naar een digitale collectie’ aan het bestuur aangeboden. Het bestuur heeft de adviezen overgenomen.
De leden van de VOB kunnen, naar aanleiding van vragen in ALV van 12 december 2012, nu ook over het rapport beschikken. De adviezen zijn wel door de tijd ingehaald.