Lees verder

Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid de Boekmanstichting presenteerde op 12 december ‘De staat van cultuur 4, cultuurindex Nederland‘.

Cultuurindex

60 professionals uit de culturele sector kwamen in verschillende focusgroepen bijeen om de cultuurindex samen te stellen. Zij dachten gezamenlijk na over over de vragen: Welke belangrijke ontwikkelingen doen zich op dit moment voor binnen jouw sector? En welke ontwikkelingen verwacht je daarnaast in de nabije toekomst? De antwoorden op deze vragen liepen uiteen, maar bleken in veel culturele deelsectoren te herleiden tot enkele duidelijke thema’s. Bibliotheken vind je uitgebreid terug in het deelgebied Letteren.