Lees verder
Cultuureducatie, erfgoed en het waarborgen van culturele spreiding en diversiteit in de regio. Dat waren de culturele kerntaken die de provincies in 2010 met elkaar afspraken. Robbert van Heuven onderzocht voor Kunsten '92 hoe de verschillende provincies die taken hebben ingevuld.

De ambities lopen ver uiteen, zo blijkt uit zijn artikel ‘Elke provincie zijn eigen cultuurbeleid’. Er is een indeling te maken in vier verschillende categorieën provincies:

  • de behoudende provincie;
  • de betrokken provincie op afstand;
  • de actieve regioprovincie
  • en de inhoudelijk regisserende provincie.

En wat betekent het voor het culturele veld nu de taakverdeling tussen overheidslagen verandert en budgetten krimpen? Dat onderzoekt Robbert van Heuven in het artikel ‘Schuivende verantwoordelijkheden’.
Provincies en gemeenten gaan een steeds autonomer cultuurbeleid voeren. Cultuur wordt meer gezien als een manier om jezelf als stad of regio te profileren. Dat kan heel goed uitpakken. Simon van den Berg onderzocht in dat verband de opmerkelijke bloei van de krimpende en vergrijzende stad Heerlen in ‘Het gaat goed in Heerlen’.

Klik om publicatie De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid te lezen.