Lees verder
Vertegenwoordigers van openbare bibliotheken en openbare bibliotheekorganisaties uit alle EU landen hebben elkaar op 27 en 28 mei getroffen in Brussel op uitnodiging van de Reading and Writing Foundation en de Bill & Melinda Gates Foundation. Met als thema 'De openbare bibliotheek 2020, de weg vooruit'.

Dit thema maakt onderdeel uit van de EU Digital Agenda. De conferentie had tot doel ervaringen te delen en inspiratie te geven voor gezamenlijke actie.

Public libraries 2020. The way forward

HKH Prinses Laurentien, onze erevoorzitter en erevoorzitter van de Reading and Writing Foundation heeft samen met Eurocommissaris Neelie Kroes de conferentie geopend. Neelie Kroes, vice-voorzitter van de Europese Commissie, is verantwoordelijk voor de EU Digital Agenda.

Conferentie

Xavier Prats Monné, Adjunct Director General (DG) Onderwijs en Cultuur en Marie-Paule Roudil, hoofd van de Brusselse UNESCO, hebben hun visie gedeeld op Europese belangenbehartiging en politieke kansen voor de openbare bibliotheken in Europa. Xavier Prats Monné benoemde de rol van openbare bibliotheken als erg inspirerend: "I cannot think of a better way to express civil society than through libraries. We need critical and articulate citizens and libraries can help them develop". Marie-Paule Roudil illustreerde het unieke karakter van openbare bibliotheken met de quote: "We need to constantly look for the right inter-disciplinary approach; libraries have both and thus can build bridges".
‘Public Libraries 2020’ programma-directeur Ilona Kish presenteerde de roadmap voor de komende jaren inclusief positionering van openbare bibliotheken tijdens de komende EC voorzitterschappen en strategieën voor samenwerking met nieuw gekozen leden van het Europees Parlement.

Kijk op de website publiclibraries2020.eu en facebookpagina pl2020.

Vanuit Nederland namen Nan van Schendel, Erik Boekestijn en Francien van Bohemen deel. De Reading & Writing Foundation is een onderdeel van de Nederlandse Stichting Lezen & Schrijven.