Lees verder
Politici moeten meer rekening houden met de wensen, rechten en meningen van kinderen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van de Nederlandse bibliotheken in samenwerking met onderzoeksinstituut Qrius en de Kindercorrespondent. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald naar het KinderManifest.

Twee kinderen van de Nederlandse Kinderjury, Amira en Benjamin, hebben het KinderManifest aangeboden tijdens een interview dat zij met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hadden. Hij beloofde de bevindingen van de kinderen mee te nemen bij de besprekingen met de Europese collega’s en de ondertekening van ‘The Pact of Amsterdam’.

Wat vinden kinderen belangrijk?

‘Gezond en gelukkig zijn’, ‘vrienden’ en ‘familie’ zijn voor kinderen het belangrijkst. Geld verdienen scoort heel erg laag. Kinderen vinden het belangrijk om mee te denken en mee te praten. Ruim 85% van de kinderen vindt dat volwassenen meer rekening met kinderen moeten houden. En kinderen vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft. Ongeacht afkomst, huidskleur of geloof. En ze vinden het belangrijk dat mensen goed voor elkaar maar ook voor het milieu en de aarde zorgen. Kinderen willen heel erg graag zichzelf kunnen zijn. Ze willen wonen in een fijne buurt. En ze willen heel erg graag dat kinderen in alle landen veilig kunnen leven. Scholen, ouders en politici zouden daar meer aandacht aan moeten besteden. Kinderen geven zichzelf een 8,1 als het gaat om hoe gelukkig ze zijn!

KinderManifest

De bibliotheken van Nederland publiceren hierbij:

Het KinderManifest (in een Engelse versie the children’s manifesto) is vandaag aangeboden aan alle Europese ministers die het Pact of Amsterdam gaan ondertekenen. Ook bieden de kinderen het KinderManifest aan aan Martin Berendse, de directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Bekijk de foto’s van de aanbieding.

Pact van Amsterdam

Het Pact van Amsterdam brengt de ambities van de Europese landen voor de toekomst van de stedelijke ontwikkeling samen in een Europees Verdrag tot stand gekomen onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU. In het Pact wordt o.a. opgenomen dat het belangrijk is dat er gelijke toegang tot informatie is, een zaak waar bibliotheken zich hard voor maken.

Alle gemeenten in Nederland ontvangen deze week een exemplaar van het KinderManifest. De bibliotheken hebben dit KinderManifest mogelijk gemaakt omdat kinderen de grootste gebruikersgroep zijn van de openbare bibliotheek. Het KinderManifest inclusief alle uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek, biedt veel aanknopingspunten voor bibliotheken om mee aan de slag te gaan. Maar de bibliotheek doet dat samen met haar partners, de gemeente en natuurlijk de kinderen van Nederland.

Het KinderManifest wordt mede ondersteund door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek.