Lees verder
Alle gemeenten in Nederland zijn druk met de decentralisaties van de zorg, de jeugdzorg en de participatiewet. Deze decentralisaties brengen een enorme kanteling teweeg in het gemeentelijk beleid.

U maakt dat als directeur van een lokale/regionale bibliotheek van nabij mee en ziet dat dit veel vraagt van uw gemeente(n). De openbare bibliotheek als grootste publieksvoorziening in Nederland met een enorm bereik kan een grote bijdrage leveren aan de samenleving en aan de gemeente in deze decentralisatie. Lees verder in de brief die de VOB en SIOB naar alle openbare bibliotheken hebben gestuurd.

Toolkit

Om u als bibliotheekdirecteur te inspireren, om uw dienstverlening en productencatalogus in dit licht te bezien en eventueel bij te werken, zodat u de bibliotheek nog beter kunt presenteren als partner aan de gemeente en om uw rol te pakken als maatschappelijk hart, werken het SIOB en de VOB samen aan een toolkit ‘Bibliotheek, het maatschappelijk hart in uw gemeente’.

Deze toolkit wordt u de komende maanden in verschillende afleveringen aangeboden door het SIOB en de VOB. We werken samen om u van goede en inspirerende informatie te voorzien.

Maatschappelijk domein

Om te beginnen attenderen we u graag op twee publicaties die eerder dit jaar uitgekomen zijn. ProBiblio en Cubiss publiceerden ieder een bijdrage om de bibliotheek als partner in het maatschappelijk domein neer te zetten. Deze stukken brengen we ook graag onder uw aandacht:

  • Position paper ‘De Bibliotheek, vanzelfsprekend ook actieve partner binnen het sociaal domein’ – ProBiblio
  • Visiedocument ‘De Openbare Bibliotheek in het sociaal domein’ – Cubiss