Lees verder
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 22 december 2014 de derde verzamelbrief aan de colleges van B&W gestuurd. Deze brief gaat over de ontwikkelingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet.

In haar brief attendeert de staatssecretaris de gemeenten met name op de rol van de bibliotheek als maatschappelijk hart.

‘De Bibliotheek als maatschappelijk hart’

De staatssecretaris schrijft over de bibliotheek: ‘De bibliotheek; maatschappelijk hart van de samenleving. Lokale bibliotheken kunnen een bijdrage leveren als samenwerkingspartner van de gemeenten, door op lokaal niveau verbindingen tot stand te brengen tussen mensen, overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Zij fungeren als aanbieder en gids naar uiteenlopende activiteiten, die bijdragen aan participatie, zelfredzaamheid, actief burgerschap, het verhogen van de arbeidskansen het terugdringen van laaggeletterdheid.’

De staatssecretaris attendeert gemeenten op het visiedocument ‘De openbare bibliotheek in het sociale domein, een leven lang leren – basisvaardigheden voor kwetsbare volwassenen’, door Thomas Bersee, dat eerder dit jaar door Cubiss werd gepubliceerd.

Kijk ook eens bij de toolkit ‘de Bibliotheek, hart van de samenleving’ van het SIOB en de VOB met informatie voor bibliotheken en hun (lokale) samenwerkingspartners.