Lees verder
Op 23 april, de door Unesco uitgeroepen internationale dag van het boek en de auteursrechten, informeert de VOB de nationale en internationale stakeholders over het standpunt van de openbare bibliotheken waar het gaat om auteursrechtelijke hervormingen.

Belanghebbenden en politiek worden met een position paper en toelichting op de zaak bij het Europese Hof op de hoogte gesteld.

Copyright

De Europese Commissie (EC) heeft voor 2015 in haar werkprogramma onder speerpunt Digital single market een copyright reform geagendeerd. De EC ziet dat als randvoorwaarde voor economische ontwikkeling in Europa.
De VOB grijpt dit aan om haar standpunt over leenrecht en e-books opnieuw onder de aandacht te brengen. Ook de proefprocedure bij de Haagse rechtbank die leidde tot prejudiciele vragen aan het Europese Hof van Justitie wordt nader verklaard aan de belangstellenden.