Lees verder

Op 15 juli was er een bijeenkomst van VOB-voorzitter Marleen Barth en directeur Cor Wijn met de voorzitter en de directeur van de Cultuurconnectie: respectievelijk Betty van Ootmerssen-Schutte en Jan Brands.

De Cultuurconnectie is de branchevereniging van niet alleen de muziekscholen en de creativiteitscentra maar o.a. ook van de volksuniversiteiten.

De VOB en Cultuurconnectie hebben veel gemeen. Zo worden de leden veelal gesubsidieerd door de lokale overheid, richten zij zich op cultuureducatie en persoonlijke ontwikkeling en delen zij soms hun gebouw met elkaar.

In het voorzittersoverleg van 15 juli werd afgesproken dat er op het gebied van de collectieve arbeidsvoorwaarden meer zal worden samengewerkt, opdat de cao’s naar elkaar toe kunnen groeien en uiterlijk per 2019 geïntegreerd kunnen worden. Ook wat betreft de certificering worden er mogelijkheden gezien om stappen te zetten op weg naar integratie. Dit zou dan moeten plaatsvinden tijdens de volgende (i.e. de vierde) certificeringsronde van het SCOB.

Nader onderzocht zal worden of het mogelijk is om komend najaar danwel in 2017 de algemene ledenvergaderingen op dezelfde locatie en op dezelfde dag te organiseren, zodat nog meer wisselwerking tussen de beide verenigingen tot stand kan komen.