Lees verder

Op maandag 13 november was het eerste wetgevingsoverleg van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) met de Tweede Kamer. De cultuurbegroting was onderwerp van overleg.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord drukte een stempel op het overleg. Is het Rijksmuseum een verplicht nummer voor alle scholen? Of mag het ook een ander museum zijn? Ook het verplichte leren van het Wilhelmus in het onderwijs passeerde. Gaat het alleen om het lied of doet ook de context ertoe? De minister gaf aan deze onderwerpen uit het regeerakkoord, ruim te interpreteren.

Openbare bibliotheken

De minister deelde haar beantwoording op in de zes blokjes cultuuronderwijs, erfgoed, kunsten, arbeidsmarkt en varia. Onder het laatste blokje vallen de openbare bibliotheken.

De openbare bibliotheken staan goed op de agenda bij de Tweede Kamer. Michel Rog (CDA) en Vera Bergkamp (D66) pleitten voor een sterkere inzet op voorkomen van laaggeletterdheid door steviger inzet op taal- en leesbevordering onder andere via Boekstart. Hierbij werd gevraagd om een gesprek over de inzet van middelen en of de minister het gesprek tussen gemeenten en bibliotheken over het bereiken van de doelgroep wilde aanjagen. Lodewijk Asscher (PvdA) ziet een belangrijke rol voor bibliotheken waar het gaat om toegang tot cultuur, met name in kleine kernen en dorpen. Om die reden diende hij een motie in voor behoud van bibliotheken in kleine kernen.

Op 22 november wordt er gestemd over de moties. Deze zijn samen met het stenografisch verslag te vinden op tweedekamer.nl.