Lees verder

De motie die Lodewijk Asscher (PvdA) op 18 november indiende over het openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële problemen, is door de Tweede Kamer verworpen.

Stemmingen

Op 26 november stemde de Tweede Kamer over de moties die op dinsdag 18 november tijdens de behandeling van de cultuurbegroting 2020 werden ingediend. De motie van Lodewijk Asscher over openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële problemen, werd verworpen. Met de motie verzocht Asscher de regering zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken en het stimuleringsfonds te verruimen en ook open te stellen voor bibliotheken in financiële problemen buiten de kleine gemeenten. Dit naar aanleiding van de ruim 40 bibliotheken die zich bij het Ministerie gemeld hebben voor stimuleringssubsidie, waar maar twaalf bibliotheken voor in aanmerking zijn gekomen.

De motie van de Corinne Ellemeet (Groen Links) en Asscher over de toegankelijkheid van cultuurinstellingen, werd wel aangenomen. Met deze motie verzoeken Ellemeet en Asscher de regering om te onderzoeken hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van cultuurinstellingen en wat mogelijke belemmeringen zijn voor
mensen met een beperking.

Bekijk hier het ongecorrigeerde overzicht van de stemmingen moties cultuur.

Cultuurbegroting en Wsob

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behandelde op 18 november de cultuurbegroting 2020. Lodewijk Asscher (PvdA) vroeg tijdens dit overleg weer aandacht voor bibliotheken in kleine gemeenten. Asscher gaf aan eerder gepleit te hebben voor ruimte voor de kleine bibliotheken, of liever gezegd de bibliotheken in kleine gemeenten. Het resultaat in Wognum noemt hij prachtig, maar Asscher betoogde er ook voor om oog te hebben voor de vele plekken waar dat niet zo is. ‘Zoals het een ervaring kan zijn om een keer naar een rijksmuseum te gaan, kan voor heel veel kinderen de bibliotheek een poort zijn tot een veel grotere wereld van verhalen, belevingen en kennis. Het zou passend zijn om te kijken of we dat fonds verder kunnen vullen, zodat meer kinderen, meer mensen in Nederland de bibliotheek als toegang tot de cultuur kunnen ervaren.’

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) wil pas verder kijken als de evaluatie van de bibliotheekwet er ligt. Deze wordt na de kerst verwacht. Daarbij gaf de minister al aan dat ze aarzelde over deze motie. Geld dat uit de begroting wordt ingezet voor bibliotheken moet ergens anders vandaan worden gehaald en kan dan niet meer worden ingezet voor bijvoorbeeld podiumkunsten.

Download het ‘Ongecorrigeerde stenogram van de OCW-begroting onderdeel Cultuur van 18 november 2019‘.