Lees verder
Op maandag 12 maart presenteerde minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ‘Cultuur in een open samenleving’, de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord over de waarde van cultuur. 

Vijf thema’s

Het cultuurbeleid van het kabinet wordt in het rapport Cultuur in een open samenleving’ opgesplitst in vijf thema’s: cultuur maakt nieuwsgierig, ruimte voor nieuwe makers en cultuur, een leefomgeving met karakter, cultuur is grenzeloos en een sterke culturele sector.

Openbare bibliotheken

Ook de openbare bibliotheken worden in het rapport genoemd. “De openbare bibliotheken worden door alle bevolkingsgroepen bezocht. Ze vormen door hun goede spreiding en brede bereik een belangrijke toegang tot cultuur.” Extra geld vanuit het Rijk is er niet voor openbare bibliotheken want "Het rijk financiert rijk geen bibliotheken, gemeentelijke en provinciale musea, schouwburgen en filmtheaters.", aldus de minister.