Lees verder
Ruim één derde van de bevolking bezoekt jaarlijks ten minste één keer een bibliotheek. Dat staat in de publicatie 'Cultuur in Beeld 2017' die minister van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  aan de Tweede Kamer stuurde op 3 november.

Als bijlage bevat de brief de ‘Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017‘, ‘Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2016‘ en de ‘Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017‘.

Cultuursector in beeld

De publicatie bestaat uit vier onderdelen en bevat algemene ontwikkelingen in de cultuursector. Het eerste onderdeel geeft een cijfermatige weergave van de sector in 2016, het tweede onderdeel beschrijft trends en ontwikkelingen in aanbod, bezoek en financiering. In het derde onderdeel staat de arbeidsmarkt en het kunstvakonderwijs centraal. De publicatie wordt afgesloten met een beschrijving van de overheidsuitgaven aan cultuur.

Overdracht Cultuur in Beeld aan het SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is dit jaar samen met het culturele veld een traject gestart om te komen tot kernindicatoren cultuur. Met ingang van 2018 brengt het SCP de publicatie ‘Cultuur’ uit, die de huidige publicatie ‘Cultuur in Beeld’ zal vervangen.