Lees verder
Op 5 maart publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn nieuwste verkenning 'Cultuur herwaarderen'.

De WRR zegt daarover: "Alleen een culturele sector die zich zelf ontwikkelt en vernieuwt is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving."

Waarde van cultuur

In binnen- en buitenland klinkt regelmatig de vraag naar de waarde van cultuur. Het antwoord wordt daarbij steeds vaker gezocht in de sociale en economische effecten van cultuur. Ook in het cultuurbeleid zijn deze effecten centraler komen te staan en krijgt de culturele sector nieuwe doelen opgelegd.

Herwaardering

In de Verkenning pleit de WRR voor een herwaardering van het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid. Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving. Daarvoor is meer focus nodig op ontwikkelingen binnen die sector zelf. Hoe valt de aansluiting tussen kunstvakonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren? Is de culturele sector voldoende voorbereid op veranderingen in de smaakpatronen van het publiek? Welke gevolgen hebben nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap?

Download hier het rapport ‘Cultuur herwaarderen’.