Lees verder
De Boekmanstichting voert een breed onderzoek uit naar de inzet van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (VSW’ers) in de culturele en creatieve sector. 

Arbeidsmarkt

Er wordt onder andere gekeken naar de vraag of de inzet van VSW’ers zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt. Doen ze werk dat eigenlijk door betaalde krachten gedaan zou moeten worden of zijn hier eigenlijk geen aanwijzingen voor? En hoe heeft de inzet van VSW’ers betrekking op zzp’ers die in de sector werkzaam zijn?

Enquête

Om een zo goed en actueel mogelijk beeld te krijgen vragen wij onze leden om mee te doen aan dit onderzoek. De antwoorden blijven ten alle tijden anoniem. De resultaten van deze enquête zullen worden opgenomen in het eerder genoemde onderzoek en gepresenteerd in een rapport dat publiekelijk toegankelijk zal zijn.

Klik hier om de enquête in te vullen. Dit duurt maximaal 10 minuten.